Reklama, folie, polepy - Františkovy Lázně, Cheb
 
O ns
vod
Kontaktujte ns
Reference
Katalog produkt
Plon reklama
Orientan systmy
Fasdy a banery
Polepy
DTP a grafika
 
 
img
vod
Orientan systmy

Interiérové znaení

Vnitní orientaní systémyVnitní orientaní systémy asto pouíváme uvnit budov ve vstupních vestibulech, pro oznaení jednotlivých kanceláí, dveí a místností. Krom kanceláského sektoru je lze pouít i k soukromým úelm. Písmo text tvoíme v celém barevném spektru z kvalitních fólií. Pouívány jsou provené grafické materiály Oracal, Avery, Grafitec, YAC s ivotností 5 - 10 let.
Zakázka: orientaní tabule
Zadavatel: Mstský úad AŠ


Exteriérové znaení

Vnjší orientaní systémyVnjší orientaní systémy bývají umístny na sloupech veejného osvtlení nebo na jiných konstrukcích vhodného typu. Díky své naviganí funkci vám usnadují orientaci v neznámém prostedí.
Zakázka: vnjší orientaní tabule
Zadavatel: Lázn Františkovy Lázn a.s.

   © 2005-2009 QDESIGN | Anglická 81 Františkovy Lázn | qdesign@seznam.cz | creative webdesign