Reklama, folie, polepy - Františkovy Lázně, Cheb
 
O ns
vod
Kontaktujte ns
Reference
Katalog produkt
Plon reklama
Orientan systmy
Fasdy a banery
Polepy
DTP a grafika
 
 
img
vod arrow Polepy
Polepy vkladnch skn a vozidel

Tuto rychlou, cenov píznivou a úinnou formu reklamy vyuijí pedevším firmy s potebou zviditelnit se pi výkonu své innosti, jako jsou nap. stavební spolenosti, majitelé taxi a záchranných slueb apod. Písmo text dokáeme vytvoit v celém barevném spektru z kvalitních fólií a zrealizujeme jakékoliv rozmrové poadavky. Pouíváme provené grafické materiály s ivotností 5 - 10 let
  • Oracal
  • Avery
  • Grafitec
  • YAC.

Výlohy

Polepy výlohPotebujete inovovat outfit výlohy vaší kanceláe nebo nahradit poškozené písmo? Vyhotovíme pesnou kopii dosavadního zpracování nebo navrhneme nový vzhled, pesn podle vašich pedstav.Dopravní prostedky

Polepy vozidelEfektivitu pohyblivé reklamy zajištuje vaše zviditelnní ve mst i mimo nj. Rozsah takovéto reklamy vytvoíme prakticky na kadý dopravní prostedek. Pak u záleí jen na vás, zda to bude nenápadný nápis nebo megalomanský výkik.


Slavnosti a výstavy

Slavnosti a výstavy - FijoPravideln se podílíme na grafickém zpracování pódií pouívaných pi festivalu FIJO. Chebský festival je nesoutní pehlídkou mladých dechových orchestr s doprovodnými programy taneních skupin.

   © 2005-2009 QDESIGN | Anglická 81 Františkovy Lázn | qdesign@seznam.cz | creative webdesign